Kontakt : 

   V prípade záujmu podporiť občianske združenie - TJ Družstevník Kolačno číslo účtu dodáme -Dakujeme !

  Hlavný podporovateľ činnosti TJ Kolačno - Obecný Urad Kolačno

   Pošta  pre TJ :

   Obecný Urad v Kolačne 

   Starostka Ing.Lýdia Petríková

   Kolačno 164, 95841

 

   Výbor TJ   od 1.1.2019 :/štatutáry/

  ------------------------------------------

   Predseda    -    Milan Ćangel ml.

   Podpredseda -  Luboš Duchovič 

   Pokladník    -    Marian Chudík 

------------------------------------------

   Hospodár   - Miroslav Chudík

   Tajomníčka - Martina Chudíková

   Vedúci ,,A,, - Jozef Beliansky st.

   členovia  výboru  -  Miroslav Duchovič st., Vladimír Duchovič st., Tomáš Hudok, Stanislav Chudík