Informácie o nás

KAPITOLA  – Predsedovia ,  výbory  a  funkcionári  TJ  :

------------------------------------------------------------------------

1,   Štefan  Sámela               / 1951 -1954 /

vedúci mužstva + "C".............:   Ondrej Foltán

pokladník..............................  Július Gašparík

členovia............................... :   Július Gendiar, Štefan Dzian, Ján Spišiak

2,   Jozef Fábry  /1954  /

3,   Ľudovít Beliansky         / 1955 - 1970 /

podpredseda.......................   Rudolf Král'

tajomník............................. :    Ján Duchovič

vedúci "A" mužstva.............. :    Milan Beliansky

pokladník............................ :    Anton Král' , Július Gašparík,

hospodár............................ :    Jozef Čangel

členovia.............................. :   Július Preťo, Jaroslav Beliansky, Tibor Čangel, Jozef Korec, Aladár

                                               Gendiar, Ján Gendiar,Ondrej Gendiar, Pavol Gendiar, Ján Jančich,

                                               Anton Zaťko,

4,  Milan  Beliansky          / 1970 -1973 /                                                                    

podpredseda.........................   Ľudovít Beliansky                                                         

tajomník............................. .:    Ján Duchovič                                                                

vedúci "A" mužstva............... :    Marián Mikoláš

členovia............................... :    Emil Suchý, Jozef Dzian, Ján Gašparovič, Marián Gendiar,

            Jozef Král', Cyprián Beliansky, Pavel Gendiar, Ondrej Král'

5,  Ján  Duchovič             / 1973 -1978 /

podpredseda......................... :   Rudolf Chochula

tajomník............................. :      Ivan Beliansky

vedúci "A" mužstva............... :     Jozef Dzian

členovia............................... :     Pavol Gendiar, Ján Súlovský, Marián Mikoláš, Stanislav Fábry

              Jozef Beliansky, Štefan Smatana, Jozef Gendiar

6,  Jozef  Dzian                  /1978 - 1980/                                                                    _

vedúci "A" mužstva................ :   Rudolf Hrčka

členovia............................... :   Ivan Beliansky, Rudolf Chochula, Pavol Gendiar, Ivan Král',

Jozef Beliansky st., Štefan Čangel, Július Chochula, Michal Petrovka, Milan Duchovič,

Jozef Beliansky ml., Gašpar Král', Jozef Král', Ondrej Gendiar, Rudolf Melich

7,  Rudolf  Hrčka              / 1980 - 1982/

  Podpredseda a vedúci "A" mužstva:  Jozef Dzian

  tajomník............................ :     Ivan Beliansky

  členovia.............................. :    Jozef Beliansky st., Michal Petrovka, Štefan Čangel,

          Rudolf Chochula, Ivan Král', Július Chochula, Jozef Beliansky ml., Milan Duchovič, Ján Čangel,

  Pavol Gendiar, Gašpar Král', Rudolf Melich, Ondrej Gendiar

 

8, Ivan Kráľ                     /1982 - 1994/                                                                        

vedúci "A" mužstva ...... :      Rudolf Hrčka, Ján Gendiar, Stanislav Chudík,

tajomník / Vedúci  ,,A,, /.:      Ondrej Gendiar, Ján Čangel

členovia .....................:  Jozef Dzian, Ivan Beliansky, Jozef Beliansky st., Vladimír            

                                            Kráľ, Gejza Melich, Július Chochula, Jozef Beliansky ml.,  Ján 

                                             Gendiar, Michal Petrovka, Stanislav Chudík, Tibor Harag,

                                             Pavol Gendiar, Marián Gendiar, Rudolf Melich,

                                              Stanislav Fábry, Marián Mikuláš,Július Kocian, Július Gendiar

9, Stanislav Čangel         / 1995 - 1997 /

 podpredseda .................. :   Jozef Král'

 vedúci "A" mužstva .......... :   Jozef Beliansky st., Ján Čangel

 tajomník ........................  :   Bc.Peter Duchovič

 

 členovia .......................... :   Ján Hrčka, Michal Beliansky, Marián Mikuláš, Anton Preto,

           Miroslav Duchovič, Ján Pastierik, Július Chochula,

 

           Ján Gendiar , Milan Čangel, Dušan Gendiar,

 

           Jozef Beliansky ml. ,Anton Trník,

 

10,Jozef  Kráľ        /  1998 /

 vedúci "A" mužstva ...... ....:   Jozef Beliansky st.

 tajomník ....................... . :   Bc.Peter Duchovič

 členovia .........................  :   Jozef Beliansky st., Marián Chudík, Miroslav Duchovič,

          Ján Pastierik, Ján Chochula,Peter Hozák,

          Anton Chochula, Ján Gendiar

11, Rudolf  Hrčka           /   1999 /

 podpredseda a vedúci  "A" mužstva ...... : Jozef Beliansky st.

 členovia ......... ... .......... ...:     Gejza Melich, Tibor Harag, Miroslav Duchovič,

                                               Ján Pastierik,Anton Chochula,

                                              Vladimír Čangel,  Rastislav Čangel

12,Bc. Peter   Duchovič    / 1999 – 2002 /

 

   podpredseda ......... . .... :   Igor Hudok

 

 

   podpredseda do 8/2000. :     Jozef Beliansky ml.

   "A" mužstva - RTím .......... :   Ján Hrčka - Michal Beliansky,

                                              Jozef Beliansky ml., -Gustáv  Vavro,

                                            Jozef Beliansky st. - Alexander Bezák

                                             Jozef Valnych – Tibor Szabo

  členovia ......................... ..:   Milan Truska, Marián Chudík, Ján Pastierik,

                                           

                                            Miroslav Duchovič, Vladimír Vlčko,

 

                                              Miroslav  Stručka,Ľubomír Duchovič, Anton Chochula

 

13, Igor  Hudok              / 2003 /

       Výbor  :   Jozef Beliansky  st. ,Marían Chudík, Ján Pastierik,

                     Rudolf Sútor ,Július Chochula ml., Milan Bulák, Ivan Kráľ ml.

 

14, Jozef  Beliansky ml. / 2004-2005/

       Výbor :     Jozef Beliansky  st. ,Miroslav Beliansky, Miroslav Duchovič,

                      Marian Chudík, Milan Truska, Milan Bulák, Branislav Duchovič,

                      Radoslav Chudík, Ján  Pastierik, Rudolf Sutor,

 

15, Jozef  Chochula        /  2006 /

       Výbor :     Jozef Beliansky  st. , Miroslav Duchovič , Marián Chudík,

                      Branislav Duchovič, Radoslav Chudík , Ján Pastierik, Rudolf Sútor,

                         

16, Radoslav  Chudík  / 2007 – 2009//

       Tajomník / vedúci  ,,A,,/ - Jozef Beliansky  st.

       Dozorná rada :Bc. Peter Duchovič ,Igor Hudok, Juraj Kráľ,

       Výbor:      Juraj Dzian, Miroslav Duchovič, Marian Chudík

                       Luboš Preťo, Jozef Kráľ ml. ,Miroslav Beliansky , Tatiana Maxová,

                       Milan Ćangel, Ján Gendiar,  Ján Pastierik , Rudolf Sútor 

 

17, Antón   Preťo   /jeseň 2009 – jar 2010 /

       Tajomník / vedúci ,, A,,/ - Jozef Beliansky  st.

       Výbor :      Ivan Kavor , Miroslav Duchovič, Marian Chudík,

                       Ivan Kráľ st., Luboš Preťo, Jozef Kráľ ml.,

                       Miroslav Beliansky ,Mário Pechal,

       Dozorná rada : Milan Ćangel, Igor Hudok, Tatiana Maxová

 

18, Ivan  Kráľ st.            / jeseň 2010 /

     Tajomník / vedúci ,,A,,/ - : Jozef Beliansky  st.,

      Výbor :   Radoslav Chudík, Marián Chudík , Ján Pasierik,

                   Rudolf Śútor,  Julius Gendiar

 

19, Ľubomír  Duchovič     / 2011 - jar 2013/

     Tajomník : Radoslav Chudík,

     Vedúci ,,A ,,- Jozef Beliansky st.

     Dozorná rada : Jaroslav  Školek , Miloš Hudok,

     Výbor :  Marian Chudík, Rudolf Sútor, Branislav Pepich

                 Anton Chochula, Jozef Kráľ ml., Milan Duchovič,

20, Jozef Beliansky ml. /2013- jar 2014/

      Tajomník a vedúci mužstva : Jozef Beliansky st.

21, Ivan Max /jesen 2014 -  15.7.2018  /

      ISSF manager : Filip Max

      Vedúci ,,A,,: Radoslav Chudík,Miroslav Chudík, Vladimír Duchovič

      Dozorná rada : Miloš Hudok ,Tana Maxová

      členovia : Peter Duchovič ml., Anton Chochula, Marek Duchovič, Erika Knazeje,

22,   Milan Čangel ml.  /1.1.2019 -                      

       

     KAPITOLA č.2  Zaujímavosti ,udalosti ,z historie TJ :

     -------------------------------------------------------

ROK súťažne organizovania TJ : 1951 ,Prvá futb. lopta v obci :1937

Rudolf Korec, Anton Vačko, Gejza Janikovič , Prvý kapitán mužstva : ONDREJ FOLTÁN

 Prvý majstrovský zápas : KOLAČNO - D.VESTENICE 9:2 najviac gólov : Ondrej Král' /6/ 

Najlepšie -dorastenecké mužstvo z roku 1984 : víťaz MO  TO :  ročník 1983/1984    104 : 20      39 bodov zo 44 možných bodov

MUŽSTVO:Miroslav Šprincl, Jozef Matušík, Luboš Žiak, Jaroslav Preťo,  Juraj Beliansky , Jozef Švarc, Luboš Preťo, Miroslav Beliansky, Ivan Kavor Milan Čangel, Vladimír Beliansky, Ivan Kotian, Jaroslav Gendiar,Marián Duchovič, Luboš Janček, Jozef Čangel    Vedúci : Tibor Harag ,  Tréner :   Jozef  Beliansky / Ďoďo /

Udalosti :

Prvé  šatne do úžívania  v roku 1971 , Zmena názvu TJ v roku 1973 / SLOVAN = Družstevník /

Zakúpenie autobusu  škoda  RTI 706  v r 1981, Postavenie novej  budovy a skolaudovaná 2.12.1988  a   v areály  TJ .

 V  roku 1989 prekrytý  vodný tok za hracou plochou, urobia sa ohrada a tribúna. ,

 Závlahový systém v areály  v roku 2000 a  uskutočnenie 1. ročník  Plesu športovcov ./celkovo sa uskutočnilo 15 .ročníkov - výborne zorganizovaných/

 Zakúpenie kosačky 2003, Celková  rekonštrukcia Plynofikácia budovy  a nové rozvody vody  v r. 2009 .   

 Zastrešenie pred šenkom  ,altánok  a úprava asfaltovej plochy v roku 2011

Nová kosačka JOHN DIERE v r.2014

Kanalizácia budovy,nové plastové okná  a dvere,nové  hliníkové bránky pre žiakov vr.2018 

Zahájenie budovania  multifunkčného ihriska  v  areály  Mš Kolačno  9/2018

Žiacké  mužstvá boli   v rokoch 1967-1971,1984-1992, 1998-2009

Prvý /medzištátny/ zápas 1978 :  KOLACNO - BALATON KERESTÚR  4:0          .

Hráči - odchovanci pôsobiaci v  mužských  ligách SFZ  a ZsFZ

I.SNL    ZŠS MARTIN        JOZEF CHUDÍK

I. SNL   AGRO HURBANOVO       RUDOLF GENDIAR

II. SNL   ISKRA PARTIZÁNSKE      JULIUS GENDIAR

IV. ZsFZ       TEMPO PARTIZÁNSKE    PETER DUCHOVIČ ml.

IV. ZsFZ VEGUM D. VESTENICE   RASTISLAV  CANGEL 

VÍŤAZSTVÁ NA TRADIČNÝCH PUTOVNYCH  TURNAJOCH : 

-      O  PUTOVNÝ POHÁR JRD "NOVÝ ŽIVOT" VELKÉ UHERCE :    ročník 1.-  1975, ročník 9. -1983, ročník 10. – 1984, ročník   11.  - 1985

 -      O   POHÁR R1ADITELA "PDP"  :    ročník 2 -1997 ,ročník 4.-1999, ročník  5-  2000, ročník 6 -2001

 

Najvyšší výsledok v majstrovskom zápase :

"A" mužstva:  KOLACNO - NITRIANSKA STREDA   20 : O
   
"žiaci"      : KOLACNO - BRODZANY    32:0

 najviac gólov :     Tomáš Hudok /9/,

                           Miroslav Chudík /8/

,,D": KOLACNO – M. BIELICE  11:0

Najpamätnejšie zimné sústredenia  ,,A ,,:   Liptovský Ján  1981 ,Trenčianske Teplice 1982,   B ojnice   2001 a 2002  

 

 

Kapitola č. 3 :  -  Futbalový hráči ,,A,, mužstva s najväčším počtom zápasov

                             v jednotlivých obdobiach histórie  futbalového oddielu TJ:

 

OBDOBIE : 1950 – 1960 Ludevít Beliansky, Július Zuchovský, Cyprian Belianský st., Július Preťo, Jozef Gendiar Karol Foltán, Jozef Cangel , Jozef Hrčka, Ludevít Mešter, Ján Gendiar , Vincent Preťo, Rodolf Pastierik, Karol Svelka ,Rudolf Korec, Anton Vačko, Gejza Janikovič, Ondrej Torna, Július Beliansky, Jozef Gendiar, Jozef Fábry, Ondrej Král', Anton Zaťko, Štefan Dzian, Július Gendiar, Július Gašparík, Rudolf Král' ml., Jozef Dzian, Jaroslav    Beliansky, Ján Jančich, Ján Král', František Švec, Jozef Foltán, Ondrej Foltán,Ján Valášek ,

OBDOBIE : 1960 – 1970  Anton Duchovič, Tibor Čangel, Rudolf Chochula, Július Kotian, Jozef Král, Cyprián Beliansky, Ondrej Gendiar, Marián Mikoláš, Viliam Stieranka, Jozef Smatana, Ján Preťo, Ján Král', Marián Gendiar, Milan Smatana Ivan Beliansky, Július Jančích, Jozef Valášek, Ján Pastierik, Štefan Zaťko, Jozef Dzian, Jozef Beliansky ml., Julius Chochula, Ladislav Hradisky, Rudolf Melich, Ján Jakubík, Jozef Blaniar, Emil Hudok, Anton Petrík

OBDOBIE : 1970-  1980  Ján Gavliak, Jozef Beliansky ml. Cyprián Beliansky, Ivan Beliansky, Michal Beliansky, Jozef Dzian,  Ján Gašparovič, Marián Gendiar, Ondrej Gendiar, Jozef Guniš, Ladislav Hradiský, Ján Hrčka, Rudolf Hrčka, Ján Chochula, Július Chochula, Stanislav Chudík, Ján Jančích, Ján Knajbel, Jozef Kráľ, Gejza Melich, Rudolf Melich, Ján Pastierik, Ján Preťo, Jozef Valášek, Viktor Vlčko, Tibor Harag, Ján Mišuta, Milan Hlinka, Ján Hlaváč, Štefan Marko, Jozef Mikoláš, Karol Bobok, Slavomír Dzian, Vlado Žikavský, Jozef Chochula

OBDOBIE : 1980 – 1990  Jozef Beliansky, Štefan Beliansky, Stanislav Kňazeje,Milan Král', Michal Beliansky, Jozef Chudík, Štefan Vlčko, Ján Hrčka, Pavol Dzian, František Bokor, Gejza Melich, Stanislav Chudík, Jaroslav Duchovič, Štefan Duchovič, Ján Gendiar, Igor Hudok, Marián Chudík, Július Chochula, Peter Hozák, Miloš Hudok, Jozef Vlčko, Jozef Holík, Milan Čangel, Vladimír Pauleje, Dušan Gendiar, Milan Dzian, Július Beliansky, Ivan Čangel, Ľudovít Šedivý, Jaroslav Vlčko, Jozef Urík st., Rudolf Gendiar, Jaroslav Gašparovič, Jozef Belice, Štefan Koči

 

OBDOBIE : 1990 – 2000 Miloš Hudok, Milan Chalupa,Stefan Beliansky , Ladislav Fain, Jozef Beliansky , Luboš Preťo, Dušan Gendiar, Jaroslav Gendiar, Igor Hudok, Július Gendiar, Milan Čangel Michal Beliansky, Ján Hrčka, Jozef Mojto, Anton Preťo, Ivan Max, Jozef Chudík, Milan Kopal, Milan Dzian, Jozef Kopal, Vladimír Vlčko, Miroslav Beliansky, Vladimír Beliansky, Jozef Král', Vratislav Pastierik, Branislav Duchovič, Peter Duchovič, Jozef, Žiak, Róbert Žiak, Stanislav Záhradný, Jozef Švarc, Ivan Kavor, Miroslav Šprincl, Juraj Beliansky, Juraj Duchovič, Jaroslav Preťo, Ivan Kotian, Juraj Král', Tibor Preťo, Anton Peciar, Róbert Božik

 OBDOBIE : 2000 – 2005 Rastislav Čangel, Luboš Znášik, Vladimír Vlčko, Luboš Preťo, Anton Preťo, Miroslav Beliansky, Igor Hudok, Branislav Duchovič, Peter Duchovič ,Ľubomír Súlovský, Július Chochula, Július Kršiak, Luboš Duchovič, Jozef Duchovič, Peter Duchovič ml., Vratislav Pastierik, Radoslav Chudík, lvan Duchovič, Ján Chochula, Jozef Pinter, Vladimír Dzurus, Martin Jánoš, Juraj Duchovič, Juraj Beliansky. Juraj Král', Peter Rajnoha, Branislav Král', Richard Ďuriš, Miloš Hudok ml.

OIBDOBIE : 2005 – Súčastnosť :  Michal Adamus,Milan Cangel, Tibor Szabo,Lukáš Duchovič ,Luboš Duchovič, Roman Szabo, Juraj Bratkovič, Juraj Beliansky, Vratko Pastierik, Tomáš Martoš, Tomáš Hudok, Branislav Duchovič, Vladimír Vlčko, Jozef Král, Július Chochula, Mario Hudok,    Luboš Preťo, Vladimír Dzurus, Peter Duchovič ml.,Miloš Hudok ml., Ivan Duchovič , Radoslav Chudík,Miroslav Chudík,Juraj Duchovič, Roman Marko, Jozef Vlčko, Juraj Vlčko , Miroslav Beliansky,Igor Hudok, Anton Preťo, Dalibor Gendiar, Branislav Král, Marián Beliansky, Martin Gubka, Michal Maťašeje, Tomáš Trkala, Filip Max, Stanislav Humaj, Simon Cepko, Michal Cangel, Marek Tamajka

 

 BRANKÁRI  S NAJDLHŠOU AKTÍVNOU ČINNOSŤOU :Rudolf Král', Tibor Král', Anton Duchovič, Milan Beliansky, Tibor Cangel , Jozef  Beliansky st., Štefan Beliansky, Miloš Hudok, Rastislav Čangel, Michal Adamus ,Peter Kršiak , Tibor Szabo ml.

STRELCI  S  NAJVÁČŠOU PRODUKTIVITOU :Ján Král', Ondrej Foltán, Július Jančích, , Jaroslav Duchovič, Stanislav Chudík, Jozef Mikoláš, Július Chochula, Igor Hudok, Milan Kopal, Peter Duchovič ml., Branislav Král , Branislav Duchovič, Tomáš Martoš , Juraj Cangel

Zapisovateľka zápisov z MZ : Monika Šatková- Duchovičová

 FUNKCIONÁRI   VO FUTBALOVOM  ZVÄZE  z našej TJ :

-          Marián Gendiar /Rozhodca I. SNL,Delegát I. a II. ligy Sfz,   predseda  komisie R  a Dz   ObFz v PD,  v súčastnosti Delegát III. ligy Zsfz,

-          Bc. Peter Duchovič / člen Rady ObFZ v PD , člen komisie R a Dz ObFz  v PD, v súčastnosti Delegát ObFZ PD ,

-          Ján   Čangel  , Stanislav Gendiar   / Rozhodcovia  V. ligy /, Śtefan Preťo / Rozhodca OFZ TO /

-          Ján Chochula, Ivan Kráľ ml. ,Marián Mikoláš, Dalibor Gendiar , Iveta Svecová- Chochulová / Rozhodcovia  ObFZ PD /

 

 

  Kapitola č. 4. –Tréneri  a súťažné tabuľkové umiestnenia ,, A, mužstvá TJ :

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 A“ – TRÉNER :               Tibor Čangel

                                       Ján Jančich             1969  – 1971     

                                       Jozef Parila             1971

         Vojtech Rybansky     1972  -   1974

         Milan Peciar             1974   1980

         Gustav Kadnár         1980   1984         

          Milan Dudáč            1984  -  1988

         Alexander Bezák       1988  -   1989

         Jozef Budaj              1989  -  1990

          Stefan Omelka        1990  -   1991  

         Gustáv Kadnár         1992  -  1994

          Michal Beliansky      1995   1997       

         Tibor Olach              1998

          Michal Beliansky / Ján Hrčka       1999

          Gustáv Vavro / Alexander Bezák  2000

         Tibor Szabo - Jozef Valnych         2001 – 2002

         Jozef Valnych                             2003-2004     

          Stefan  Schróner                        2004    

          Ivan Max                                  2005-2006

         Tibor Szabo - Jozef Chren            2007-2009

         Peter Duchovič ml. , Jozef Źiak       2010

         Tibor Kopečný / Peter Duchovič ml. 2011

         Tibor Szabo -Jozef Chren              2012-2013

          Robert Ziak       /Jar/                   2014 

        Tibor Szabo -  Peter Duchovič ml.   jeseň 2014

          Dušan Jakubis  - Peter Duchovič ml.        2015-2017

          Peter Duchovič ml. -Jozef Ziak         2018 

                   

 TRÉNERi dorastencov :

 J lius Chochula st. , Tibor Harag, Jozef Beliansky / ďoďo/, Antón  Chochula , Marian Chudík,Slavomír Volf, Ján Gendiar,

 Miroslav Stručka, Milan Cangel, Dušan Gendiar, Jozef Beliansky ml. , Miroslav Beliansky , Milan Čangel ml. , Jozef Král ml. ,

 TRÉNERi žiakov :

 Ján Leško, Július Chochula st. , Stefan Beliansky,  Rastislav Čangel , Bc.Peter Duchovič , Branislav Duchovič, Július

 Chochula ml,Peter Duchovič ml., Radoslav Chudík , Miroslav Duchovič, Luboš Preťo, Ivan Kavor, Jozef Žiak, Anton Preťo,

 Branislav Duchovič,Vratko Pastierik

 

 Ročník / Súťaž /  Tabuľkové umiestnenie :      

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––       

1969/1970        IV. trieda           13. miesto    26  /   8  4 14  /   43 : 60    20b.

1970/1971        IV. trieda             6. miesto    22  /   9  3 10  /   53 : 35    21b.

1971/1972        IV. trieda            1. miesto   18  /   12 3  3  /  70 : 20    27b. Víťaz

1972/1973        III. trieda             8. miesto    22 /   11 5  6  /    47: 27    27b.

1975/1976        III. trieda             8. miesto

1976/1977        III. trieda             4. miesto   28 /  16 1 11 /     66 : 48   33b.

1977/1978        III. trieda            1. miesto   30 /  24 1  5  /     86 : 26  49b.   Víťaz   

1978/1979        II. trieda B  TO    3. miesto   26  / 13 4   9 /     61 : 48   30b. 

1979/1980        II. trieda B  TO    2. miesto   26  / 13 5   8 /     53 : 29   31b.

1980/1981        II. trieda B  TO    3. miesto   26  / 13 4   9  /    48 : 38   30b      

1981/1982        II. trieda B  TO    6. miesto   26  / 11 5 10  /    38 : 41   27b.

1982/1983        II. trieda B  TO    5. miesto   26  / 12 5   9  /    51 : 47   29b.

1983/1984        II. trieda B  TO    7. miesto   22  / 10 2 10  /    42 : 35   22b.

1984/1985        II. trieda B  TO    7. miesto   24  /  7  9   8  /    41 : 36   25b.

1985/1986        II. trieda B  TO  10. miesto   22   / 9 3  10  /    28 : 35   21b.

1986/1987        II. trieda B  TO    5. miesto   22   / 10 5  7  /    44 : 37   25b.

1987/1988        II. trieda B  TO    2. miesto   26   / 13 7  6  /    65 : 39   33b. 

1988/1989        II. trieda B TO    1. miesto  26   / 18 5  4  /    69 : 36   41 b.   Víťaz 

1989/1990        I. trieda  sever    8. miesto   26  / 11  2 13 /   50 : 41     24b.

1990/1991        I. trieda  sever    9. miesto   26  / 11  3 12 /   53 : 48     25b.          

1991/1992        I. trieda  sever  14. miesto   27  /   9  3 15 /   45 : 69     30b.

1992/1993        I. trieda  sever  10. miesto   25  / 11  2 12/    29 : 43     24b.

1993/1994        VI.LIGA  ZsFz      8. miesto    30  / 13 5 12 /    46 : 44    44b.

1994/1995        VI.LIGA  ZsFz      7. miesto    24  /  9  7    8 /   41 : 36     25b.

1995/1996        VI.LIGA  ZsFz    14. miesto    27  /  9  3   15/   35 : 42     30b.

1996/1997        V. LIGA  ZsFz     13. miesto   30  / 10  4  16/   44 : 64     34b.

1997/1998        V. LIGA  ZsFz     11. miesto   25  / 10  3  12/   31 : 40     33b.

1998/1999        V. LIGA  ZsFz     10. miesto   30  / 12  4  14/   43 : 57     40b.

1999/2000        V. LIGA  ZsFz     15. miesto   30  /  9   5  16/   42 : 74     32b./-13

2000/2001        V.LIGA   ZsFz     12. miesto   15  /  5   1    9 /  28 : 29     16b.

2001/2002         MO PD          3. miesto   25  / 13  5    7/   54 : 47    44b. / +5

2002/2003         MO PD               5. miesto    26  / 11  5  10/   49 : 46     38b. / -1

2003/2004         MO PD               7. miesto    26   /11  2  13/   60 : 53     35b.

2004/2005         MO PD               4. miesto    26  / 13  3  10/   69 : 63     42b. / +3

2005/2006         MO PD               9. miesto    26  / 11  2  13/   52 : 58     35b. / -4

2006/2007         MO PD             11. miesto    26  / 10  2  14/   38 : 59     32b. / -7

2007/2008         MO PD               5. miesto    30  / 12  8  10/   61 : 52     44b. / -1

2008/2009         MO PD               6. miesto    28  / 13  3  12/   53 : 52     42b. /

2009/2010         MO PD             15. miesto    30  / 10  0  20/   57 : 80     30b. / -15

2010/2011     Mo PD          15.miesto   nehodnotené

2011/2012    II.trieda PE    1. miesto 20 / 17 1 2 /66:20  52 b.  +22  Víťaz

2012/2013    I. trieda PE/BN     5. miesto     26   / 14 3 9 /    60:45  45    +6

2013/2014    II.trieda PE/BN     2. miesto     22   / 14 3 5 /    79:45  45   +12

2014/2015   II.trieda PE      1.miesto  24  / 17 3 4/ 86:31   54b.  +18  Víťaz 

2015/2016   I.trieda Pe/Bn 1.miesto  24  /16 3 5/  71:22   51 b. +15  Víťaz

2016/2017       MO PD               8.miesto   30   / 14/2/14  /    62:73    44   -1

2017/2018        MO PD             13.miesto  30   /  9/4/17  /     59:90     31  -14