Výber z historie II.časť

07.04.2012 16:27

 

Najväčší úspech dosiahlo futbalové mužstvo v súťažnom ročníku 1988 – 1989, keď sa stalo majstrom topoľčianskeho okresu a postúpilo do krajskej súťaže I.B triede Sever – ZsFZ. O najväčší úspech sa vtedy pričinili hráči Milan Chalupa, Miloš Hudok, Ľuboš Preťo, Dušan Gendiar, Jaroslav Gendiar, Igor Hu­dok, Július Gendiar, Milan Čangel, Michal Beliansky, Ján Hrčka, Jozef Mojto, Anton Preťo, Ivan Max, Jozef Chudík, Milan Kopál, Milan Dzian. Vedúcim mužstva bol Ondrej Gendiar, trénerom Alexander Bezák.

V roku 1988 sa vybudovali nové sociálne zariadenia, v ro­ku 1989 krytá tribúna a prekryl sa potok, aby sa mohla rozšíriť hracoa plocha. Futbalisti A mužstva začali hrať krajskú súťaž pod vedením trénera Štefana Omelku, ktorého v roku 1992 vystriedal staronový tréner Gustáv Kadnár, vedúcim mužstva je Ondrej Gendiar. Dorastenecké mužstvo, ktoré hrá okresnú extratriedu vedie dvojica bývalých kolačianskych futbalistov Július Chochula a Ján Patrierik. Káder A mužstva tvorili hráči Ladislav Fajin, Štefan Beliansky, Jozef Beliansky, Jozef Král, Jú­lius Gendiar, Ľuboš Preťo, Róbert Žiak, Peter Rybanský, Anton Preťo, Jaroslav Gendiar, Dušan Gendiar, Jozef Mojto, Miroslav Beliansky, Jozef Žiak, Tibor Preťo, Vladimír Vlčko, Vladimír Beliansky, Igor Hudok, Vratko Pastierik, Juraj Král, Stanislav Záhradný. Predsedom TJ bol v tom období Ivan Kráľ. 

Predsedami po roku 1995 TJ Kolačno pôsobili nasledovne v dvojročných cykloch Stanislav Čangel, Jozef Kráľ, Rudolf Hrč­ka, Bc. Peter Duchovič, Igor Hudok, Jozef Chochula, Jozef Beliansky ml.,Radoslav Chudík,Antón Preťo..

Výborný úspech sa dosiahol pod vedením trénerov Tibora Szabu a Jozefa Valnycha v sezóne 2000/2001, keď mužstvo „A“ sa umiestnilo na 3. mieste v Majstrovstvách oblasti Prievidza. V tom čase výbor pracoval v zložení Bc. Peter Duchovič ako predseda, podpredsedom bol Igor Hudok a členmi: Milan Truska, Marián Chudík a Jozef Beliansky st. V tomto období boli založené aj oddiely žiakov, dorastencov ,starých pánov ale aj  žien.

Kolačniansky futbal mal nasledovné zastúpenie medzi hráčmi v iných ligách ZsFZ:

I. SNL – Jozef Chudík – ZŠS Martin

I.SNL – Rudolf Gendiar – AGRO Hurbanovo

II. SNL – Július Gendiar – Iskra Partizánske

III. liga – Rastislav Čangel – Vegum Dolné Vestenice

IV. liga – Peter Duchovič ml. –Tempo Partizánske

Na funkcionárskom poli  v štruktúrach zvazu nás dlhodobo reprezentujú – bý­valý rozhodca I. SNL Marián Gendiar, ktorý pôsobí aj vo funkcii delegáta III. ligy ZsFZ a  Bc. Peter Duchovič ako člen Rady Oblastného FZ a delegát  v Prievidzi od r. 2002. Rozhodcami z našej obce boli a sú : Marián Gendiar,Ján Cangel, Stanislav Gendiar,Stefan Preťo ,Ján Chochula, Marián Mikoláš, Ivan Kráľ ml. ,Dalibor Gendiar, Iveta Chochulová

Najvyšší výsledok v majstrovských zápasoch dosiahli žiaci v zápase Kolačno-Brodzany 32:0 ( góly -9 Tomáš Hudok, 8- Mi­roslav Chudík).

Späť