Výber z historie časť 3

11.04.2012 11:03

             

 Kapitola  -  Futbalový hráči : 

 OBDOBIE : 1950 – 1960 Ludevít Beliansky, Július Zuchovský, Cyprian Belianský st., Július Preťo, Jozef Gendiar Karol Foltán, Jozef Cangel , Jozef Hrčka, Ludevít Mešter, Ján Gendiar , Vincent Preťo, Rodolf Pastierik, Karol Svelka ,Rudolf Korec, Anton Vačko, Gejza Janikovič, Ondrej Torna, Július Beliansky, Jozef Gendiar, Jozef Fábry, Ondrej Král', Anton Zaťko, Štefan Dzian, Július Gendiar, Július Gašparík, Rudolf Král' ml., Jozef Dzian, Jaroslav    Beliansky, Ján Jančich, Ján Král', František Švec, Jozef Foltán, Ondrej Foltán,Ján Valášek ,

 

OBDOBIE : 1960 – 1970  Anton Duchovič, Tibor Čangel, Rudolf Chochula, Július Kotian, Jozef Král, Cyprián Beliansky, Ondrej Gendiar, Marián Mikoláš, Viliam Stieranka, Jozef Smatana, Ján Preťo, Ján Král', Marián Gendiar, Milan Smatana Ivan Beliansky, Július Jančích, Jozef Valášek, Ján Pastierik, Štefan Zaťko, Jozef Dzian, Jozef Beliansky ml., Julius Chochula, Ladislav Hradisky, Rudolf Melich, Ján Jakubík, Jozef Blaniar, Emil Hudok, Anton Petrík

OBDOBIE : 1970-  1980  Ján Gavliak, Jozef Beliansky ml. Cyprián Beliansky, Ivan Beliansky, Michal Beliansky, Jozef Dzian,  Ján Gašparovič, Marián Gendiar, Ondrej Gendiar, Jozef Guniš, Ladislav Hradiský, Ján Hrčka, Rudolf Hrčka, Ján Chochula, Július Chochula, Stanislav Chudík, Ján Jančích, Ján Knajbel, Jozef Kráľ, Gejza Melich, Rudolf Melich, Ján Pastierik, Ján Preťo, Jozef Valášek, Viktor Vlčko, Tibor Harag, Ján Mišuta, Milan Hlinka, Ján Hlaváč, Štefan Marko, Jozef Mikoláš, Karol Bobok, Slavomír Dzian, Vlado Žikavský, Jozef Chochula

OBDOBIE : 1980 – 1990  Jozef Beliansky, Štefan Beliansky, Stanislav Kňazeje,Milan Král', Michal Beliansky, Jozef Chudík, Štefan Vlčko, Ján Hrčka, Pavol Dzian, František Bokor, Gejza Melich, Stanislav Chudík, Jaroslav Duchovič, Štefan Duchovič, Ján Gendiar, Igor Hudok, Marián Chudík, Július Chochula, Peter Hozák, Miloš Hudok, Jozef Vlčko, Jozef Holík, Milan Čangel, Vladimír Pauleje, Dušan Gendiar, Milan Dzian, Július Beliansky, Ivan Čangel, Ľudovít Šedivý, Jaroslav Vlčko, Jozef Urík st., Rudolf Gendiar, Jaroslav Gašparovič, Jozef Belice, Štefan Koči

 

OBDOBIE : 1990 – 2000 Miloš Hudok, Milan Chalupa,Stefan Beliansky , Ladislav Fain, Jozef Beliansky , Luboš Preťo, Dušan Gendiar, Jaroslav Gendiar, Igor Hudok, Július Gendiar, Milan Čangel Michal Beliansky, Ján Hrčka, Jozef Mojto, Anton Preťo, Ivan Max, Jozef Chudík, Milan Kopal, Milan Dzian, Jozef Kopal, Vladimír Vlčko, Miroslav Beliansky, Vladimír Beliansky, Jozef Král', Vratislav Pastierik, Branislav Duchovič, Peter Duchovič st., Jozef Žiak, Róbert Žiak, Stanislav Záhradný, Jozef Švarc, Ivan Kavor, Miroslav Šprincl, Juraj Beliansky, Juraj Duchovič, Jaroslav Preťo, Ivan Kotian, Juraj Král', Tibor Preťo, Anton Peciar, Róbert Božik

OBDOBIE : 2000 – 2005 Rastislav Čangel, Luboš Znášik, Vladimír Vlčko, Luboš Preťo, Anton Preťo, Miroslav Beliansky, Igor Hudok, Branislav Duchovič, Peter Duchovič ,Ľubomír Súlovský, Július Chochula, Július Kršiak, Luboš Duchovič, Jozef Duchovič, Peter Duchovič ml., Vratislav Pastierik, Radoslav Chudík, lvan Duchovič, Ján Chochula, Jozef Pinter, Vladimír Dzurus, Martin Jánoš, Juraj Duchovič, Juraj Beliansky. Juraj Král', Peter Rajnoha, Branislav Král', Richard Ďuriš, Miloš Hudok ml.

OIBDOBIE : 2005 – Súčastnosť :  Michal Adamus,Milan Cangel, Tibor Szabo,Lukáš Duchovič ,Luboš Duchovič, Roman Szabo, Juraj Bratkovič, Juraj Beliansky, Vratko Pastierik, Tomáš Martoš, Tomáš Hudok, Branislav Duchovič, Vladimír Vlčko, Jozef Král, Július Chochula, Mario Hudok,    Luboš Preťo, Vladimír Dzurus, Peter Duchovič ml.,Miloš Hudok ml., Ivan Duchovič , Radoslav Chudík,Miroslav Chudík,Juraj Duchovič, Roman Marko, Jozef Vlčko, Juraj Vlčko , Miroslav Beliansky,Igor Hudok, Anton Preťo, Dalibor Gendiar, Branislav Král, Marián Beliansky, Martin Gubka, Michal Maťašeje, Tomáš Trkala, Filip Max, Stanislav Humaj, Simon Cepko, Michal Cangel, Marek Tamajka

 

 BRANKÁRI  S NAJDLHŠOU AKTÍVNOU ČINNOSŤOU :Rudolf Král', Tibor Král', Anton Duchovič, Milan Beliansky, Tibor Cangel , Jozef  Beliansky st., Štefan Beliansky, Miloš Hudok, Rastislav Čangel, Michal Adamus,

STRELCI  S  NAJVÁČŠOU PRODUKTIVITOU :Ján Král', Ondrej Foltán, Július Jančích, , Jaroslav Duchovič, Stanislav Chudík, Jozef Mikoláš, Július Chochula, Igor Hudok, Milan Kopal, Peter Duchovič ml., Branislav Král ,Tomáš Martoš,

 

 

   Kapitola - Tréneri  :

  ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

 A“ – TRÉNER :                Tibor Čangel

                                          Ján Jančich             1969  – 1971    

                                          Jozef Parila             1971

           Vojtech Rybansky   1972  -   1974    

           Milan Peciar             1974  –  1980

           Gustav Kadnár        1980  –  1984       

           Milan Dudáč             1984  -   1988

           Alexander Bezák     1988  -   1989     

           Jozef Budaj             1989  -   1990

           Stefan Omelka        1990  -    1991 

           Gustáv Kadnár        1992  -    1994

           Michal Beliansky       1995   1997          

           Tibor Olach              1998

           Michal Beliansky / Ján Hrčka 1999

           Gustáv Vavro     / Alexander Bezák  2000

          Tibor Szabo - Jozef Valnych  2001 – 2002

           Jozef Valnych 2003-2004    

           Stefan  Schróner 2004   

           Ivan Max   2005-2006

          Tibor Szabo - Jozef Chren     2007-2009

           Peter Duchovič ml. 2010  /  Jozef Źiak  2010

          Tibor Kopečný / Peter Duchovič ml. 2011

TRÉNER  dorastu:

Július Chochula st. , Tibor Harag, Jozef Beliansky / ďoďo/, Antón  Chochula , Marian Chudík, Slavomír Volf,

Ján Gendiar, Miroslav Stručka, Milan Cangel, Dušan Gendiar, Jozef Beliansky ml. , Miroslav Beliansky ,

Milan Čangel ml. , Jozef Král ml. ,

  

TRÉNER žiakov :

Ján Leško, Július Chochula st. , Stefan Beliansky,  Rastislav Čangel , Peter Duchovič st.., Branislav Duchovič,

Július Chochula ml,Peter Duchovič ml., Radoslav Chudík , Miroslav Duchovič, Luboš Preťo, Ivan Kavor,

Jozef Žiak, Anton Preťo,

 

 

Späť