Vyžrebovanie I. TRIEDA BN/PE 2012/2013 -JESEN

21.07.2012 16:17

1.kolo      Kolačno - Zlatníky

2.kolo         Malá Hradná - Kolačno

3.kolo      Kolačno - Pravotice

4.kolo      Kolačno - Hradište

5.kolo         Krásna Ves  - Kolačno

6.kolo      Kolačno- Dolné Naštice

7.kolo         Brezolupy - Kolačno

8.kolo      Kolačno - Dvorec

9.kolo         Livinské Opatovce -Kolačno

10. kolo    Kolačno - Rybany

11. kolo       Ruskovce- Kolačno

12. kolo    Kolačno -Biskupice

13. kolo       Nadlice - Kolačno

Späť